. Statika a dynamika staveb - ProjektyZeman.cz

Statika a dynamika staveb

Konstrukční část projektu představuje návrh nosných konstrukcí objektu včetně jeho založení. Statika je spolu s architekturou a stavební částí nedílnou součástí návrhu každé stavby. Vliv těchto profesí je nezastupitelný a rozhodující pro kvalitu a celkovou atraktivitu a vyváženost díla.

Konstrukční část projektu řeší mechanickou odolnost a stabilitu jednotlivých konstrukčních prvků, jejich sestav i stavby jako celku pro jednotlivé návrhové situace a stavy. V podstatě lze říci, že úkolem této části projektových prací je navrhnout konstrukci tak, aby si zachovala požadované a projektem navrhované parametry (únosnost, použitelnost, pohledovost, robustnost či subtilnost, odolnost na účinky požáru, zemětřesení, výbuchů, nárazů vozidel a jiných nepříznivých návrhových situací) po celou dobu předpokládané životnosti stavby. Ta se liší podle druhu, účelu a náročnosti stavby a je předepsána normou.

Návrh nosných konstrukcí představuje široké spektrum projektových prací, které lze klasifikovat především podle materiálové báze vlastní nosné konstrukce nebo podle druhu speciálních konstrukcí. Každé členění má svá specifika a zpravidla se v rozsahu konstrukcí překrývají a nelze je považovat za dogma. Ve výsledku je většina staveb v praxi souborem dílčích konstrukcí s různou materiálovou bází. Je tedy běžná kombinace stavebních materiálů tak, aby nejlépe vyhovovali vlivu prostředí a navrhovanému účelu.

pxleader.cz - user friendly solutions
tvorba internetových stránek
tvorba eshopu na míru
SEO optimalizace pro vyhledávače, internetový marketing