. Architektonická tvorba - ProjektyZeman.cz

Architektonická tvorba (architektonický návrh staveb)

Při zpracovávání architektonického a dispozičního návrhu jakéhokoliv objektu se snažíme o komplexní přístup, který má ve výsledku potenciál nejoptimálnější řešení.

Každý návrh vychází z požadavku investora (stavebníka, uživatele) stavby a z podmínek místa – tj. stavebního pozemku a okolního prostředí, do kterého má být stavba zakomponována.

Samotnému návrhu vždy předchází schůzka s investorem, na které nám sdělí své požadavky. Dalším krokem je obhlídka místa stavby, které nafotíme a zkonfrontujeme s jeho okolím. Poté musíme získat informace o regulativech dané oblasti, případně jiných podmínkách územního plánu a to přímo od stavebního úřadu nebo Odboru územního rozhodování.

V první fázi navrhujeme dispozici objektu a jeho architektonickou podobu pomocí kreslených skic – ve chvíli, kdy je zcela utvořen náš názor a skici jsou provedeny v prezentovatelné podobě, dojde k představení návrhu investorovi, po jeho odsouhlasení , případně vznesení připomínek dojde k vytvoření finální dokumentace architektonického návrhu v počítačové podobě, vč. vizualizací. Ta je pak předána objednateli a představena stavebnímu úřadu před zahájením další fáze projektu.

pxleader.cz - user friendly solutions
tvorba internetových stránek
tvorba eshopu na míru
SEO optimalizace pro vyhledávače, internetový marketing