. Služby - ProjektyZeman.cz

Služby

Hlavní předměty činnosti:

 • projektová činnost ve výstavbě
 • poradenská a konzultační činnost
 • zpracovávání odborných studií a posudků

Projektová činnost ve výstavbě:

 • architektonická část
 • stavební část
 • konstrukční část (statika)

Nabízíme zpracování těchto fází projektové dokumentace:

 • návrh stavby - studie
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace pro výběr dodavatele stavby (tendrová dokumentace)
 • dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace)
 • dílenská a montážní dokumentace
 • technická pomoc investora
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • dokumentace bouracích prací

Poradenská inženýrská a konzultační činnost

 • odborné stanoviska (např. při nákupu nemovitosti, změně užívání stavby, zásahům do nosné konstrukce a jiné)
 • inženýring (zajištění potřebných vyjádření a stanovisek DOSS na základě plné moci investora)
 • konzultační činnost
 • autorský dozor
 • stavební dozor

Stavebně-technický průzkum a diagnostika staveb

 • stavebně-technický průzkum (sondy in-situ)
 • diagnostika staveb
  • rekognoskace
  • zkoušky a testování
  • vyhodnocení 
  • závěrečná zpráva
  • doporučení nápravných opatření

Zpracovávání odborných studií a posudků:

 • optimalizace nosných konstrukcí
 • statické posudky a hodnocení stávajících nosných konstrukcí
 • dokumentace existujících konstrukcí (dokumentace skutečného provedení - pasportizace)

Návrhy konstrukcí dle materiálové báze:

 • navrhování betonových a železobetonových konstrukcí
 • navrhování ocelových konstrukcí
 • navrhování dřevěných konstrukcí
 • navrhování zděných konstrukcí
 • navrhování základových konstrukcí
 • navrhování opěrných zdí a pažících konstrukcí
 • navrhování spřažených a kombinovaných konstrukcí

pxleader.cz - user friendly solutions
tvorba internetových stránek
tvorba eshopu na míru
SEO optimalizace pro vyhledávače, internetový marketing