. Poradenská inženýrská a konzultační činnost - ProjektyZeman.cz

Poradenská inženýrská a konzultační činnost

  • odborná stanoviska (např. při nákupu nemovitosti, změně užívání stavby, zásahům do nosné konstrukce a jiné)
  • inženýring (zajištění potřebných vyjádření a stanovisek DOSS na základě plné moci investora)
  • konzultační činnost
  • autorský dozor
  • stavební dozor

Zpracovávání odborných studií a posudků:

  • optimalizace nosných konstrukcí
  • statické posudky a hodnocení stávajících nosných konstrukcí
  • dokumentace existujících konstrukcí (dokumentace skutečného provedení - pasportizace)

pxleader.cz - user friendly solutions
tvorba internetových stránek
tvorba eshopu na míru
SEO optimalizace pro vyhledávače, internetový marketing