. O firmě - ProjektyZeman.cz

O firmě ProjektyZeman.cz

Vítejte na stránkách společnosti ProjektyZeman.cz.

Naše projektová a konstrukční kancelář, sdružuje zkušené projektanty s mnohaletou praxí v oboru. Zpracováváme ucelené nebo dílčí části projektové dokumentace stavebních konstrukcí a staveb ve všech jejich vývojových fázích se zaměřením na architektonickou, stavební a konstrukční část. Ostatní dílčí části dokumentace (profese, specializace) zajišťujeme prostřednictvím našich stálých externích spolupracovníků. Specializujeme se na objekty pozemních a vybraných inženýrských staveb.

Zpracováváme statické posudky, nezávislé odborné studie se zaměřením na optimalizaci nosné konstrukce a hodnocení nosných konstrukcí stávajících objektů na základě stavebně-technického průzkumu a diagnostiky staveb.

Jsme členy České Komory Autorizovaných Inženýrů a Techniků (ČKAIT), naši projektanti jsou autorizované osoby v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb. V zájmu zajištění služeb vysoké kvality jsme zapojeni do systému celoživotního vzdělávání, organizovaného profesní komorou (ČKAIT).

Cílem a náplní naší práce jsou: „Projekty na míru….....“. Orientujeme na specifické potřeby a jedinečnost našich zákazníků.

Motto: „Projekty na míru….“

Naše kancelář je pojištěna u ČSOB pojišťovny na odpovědnost za škody způsobené při výkonu projektové a inženýrské činnosti.

pxleader.cz - user friendly solutions
tvorba internetových stránek
tvorba eshopu na míru
SEO optimalizace pro vyhledávače, internetový marketing